Viktigt med hygienen på en tandläkarmottagning

En tandläkarmottagning har, liksom andra vårdmottagningar, höga krav vad gäller hygienen. Vilket är viktigt sett till att bakterier och infektioner kan spridas och drabba patienter i samband med undersökningar, behandlingar och operationer. God tandvård är synonymt med god hygien.

Inom detta finns det självklara kraven för en tandläkare, tandhygienist och sköterskor och detta innebär att man spritar händerna inför varje undersökning, att man inte använder ringar, att man använder handskar och plastförkläde samt att man håller håret uppsatt. Det finns även krav på att man ska ha kortärmad klädsel på sig. Det handlar om samma typer av krav som ställs inom den vanliga sjukvården.

Utöver detta så finns även krav vad gäller städning och renhållningsarbete där en tandläkarmottagning ska uppfylla specifika krav enligt de lagar som finns. Här krävs exempelvis att all personal utbildas löpande för att använda - och sterilisera - den medicintekniska utrustning som används. Köper exempelvis en tandläkarmottagning in ny utrustning så måste personalen utbildas i hur man använder, rengör och steriliserar denna på ett korrekt sätt och i enlighet med tillverkarens manual och instruktioner.

God hygien - nyckeln till god tandvård

God hygien är det absolut bästa och mest effektiva sättet att förhindra spridningen av resistenta bakterier. Håller en tandläkare en hög hygiennivå så minskar risken för komplikationer i samband med operationer och ingrepp - infektionsrisken minskar och med den så minskar även behovet av att använda antibiotika. Det senare är viktigt då detta i sin tur leder till att resistenta bakterier inte bildas. Allt hör ihop.

Utgår en tandläkare från att vem som helst kan bära smitta och att man således också behandlar alla lika - med samma tydliga fokus på hygienen - så kan man också skapa en bättre vårdsituation där bakterier inte får fäste och sprids vidare till efterkommande patienter. Det handlar mycket om att underlätta för sig själv och personalen. Genom att tänka på var man placerar handsprit och handskar kan man skapa sunda rutiner. Stress är en även det en faktor som kan påverka hygienen negativt och här krävs ofta ett högt tak - där alla vågar påpeka för varandra när brister finns - för att förhindra att fusk med hygienen sker. Det senare är viktigt: en tandläkare bör vara tacksam om exempelvis en sköterska påpekar att hygienen brustit och där hen exempelvis glömt att sprita sina händer.

Ett behandlingsrum hos en tandläkare kan förvandlas till en operationssal och detta byte innebär så också högre krav på hygienen. Till skillnad från inom vanlig vård så kan vanliga behandlingar blandas med mer kirurgiska ingrepp hos en tandläkare - exempelvis vid en operation av en visdomstand - och detta ställer höga krav på en steril miljö med god hygien. Även där krävs välutvecklade rutiner.

Man kan även se till städningen i stort om man besöker en tandläkare. Du som patient kan definitivt använda renligheten i exempelvis hall, väntrum och på toaletten som en faktor i ditt val av tandläkare. Upplever du att det är stökigt och smutsigt så ska du ta den känslan på allvar. Om det sker ett fusk med de allmänna ytorna - hur kan du vara säker på att fusket inte genomsyrar hela verksamheten? En ren och fräsch mottagning signalerar god hygien och detta rinner också över till en bättre, säkrare tandvård.

20 Feb 2022