Vad ingår i en skolstädning

Våra barn är vår framtid och utbildning är viktigt för att klara sig bra i livet. Alla som har barn vet att det tenderar bli där de vistas.

På fritidsgårdar, förskolor och skolar samlas väldigt många barn på relativt liten plats och det blir snabbt skräpigt och smutsigt. Det ställer höga krav på städning så miljön blir ren och fräsch för att barnen ska trivas och få rätt förutsättning för lärande.

Hur städas våra skolor?

Det är stora ytor på en skola som ska hållas rena. Gemensamma ytor inne och ute, klassrum, kapprum, omklädningsrum och matsalar som snabbt blir smutsigt och dammigt. Det är många papperskorgar som snabbt blir fulla med mera.

Generellt brukar man städa skolmiljöer som följer:

Klassrummen - Klassrummen blir snabbt smutsigt och därför behövs det städas varje dag genom sopning och våttorkning dagligen. Varje vecka dammsugs golven, dörrar torkas av samt att alla papperskorgar töms.

Toaletter - På grund av det stora antalet personer som dagligen använder toaletterna är det mycket viktigt att de är rena och fräscha. Varje dag rengörs wc, handfat, speglar och kranar mycket noggrant. Man ser självklart till att papperskorgar är tömda och att det finns tvål och toapapper. Väggarna rengör och golven sopas och våttorkas dagligen. Eventuella stopp i toaletterna åtgärdas. 

I duschrum och omklädningsrum - Det säger sig självt att skolans duschutrymmen blir hårt smutsade. Golven sopas och våttorkas dagligen. Samma gäller handfat och kranar. Varje vecka måste det också torkas damm, speglar rengörs och papperskorgar töms.

Lärarrummet - I lärarrummen sopas och våttorkas golven varje vecka. Samma gäller dammtorkning, glas och dörrar. Alla papperskorgar töms varje vecka. Alla fria ytor och bord torkas av varje vecka. 

Personalrummen - I alla personalrum sopas och våttorkas golven varje dag. Man torkar av diskbänken och ock fria ytor. Varje dag töms papperskorgarna. Kaffemaskiner torkas av en gång i veckan.

Korridorer och uppehållsrum - I skolans korridorer blir det lätt smutsigt eftersom så många dagligen vistas där. Smutsiga och skräpiga korridorer kan lätt bli skrämmande för barnen. Därför städas dessa varje dag noggrant genom golvvård och väggar rengörs.   

Uppehållsrum, kapprum och skåphallar blir också hårt smutsade eftersom barnen har skor på sig. På vintern blir det extra smutsigt. Golv och väggar rengörs noga dagligen och papperskorgar töms. 

Allt detta är mycket viktigt för att barn och ungdomar inte ska må dåligt dagligen. Det är även reglerat i skollagen.

Behöver du hjälp med städningen på en förskola, skola eller fritidsgård? Läs då mer om skolstädning här: www.skolstädningstockholm.se.

25 Apr 2019