Tänk på ergonomin när du arbetar

Nästan oavsett vilket jobb man har är det bra att tänka på ergonomin. Särskilt viktigt är det i yrken som innefattar mycket fysiskt arbete, till exempel arbeten som städare eller snickare. Tar vi dessa två yrken som exempel finns idag goda hjälpmedel för att skona kroppen under arbetet. Städaren kan till exempel köra sopmaskin för att rengöra stora ytor, medan en snickares verktyg i allt högre grad utformas med tanke på kroppens bästa.

Men det är inte bara i fysiska arbeten som god ergonomi är viktigt. Även om man arbetar på kontor bör man ha rätt utrustning för att belasta kroppen så lite som möjligt. Det är ingen slump att det blir allt vanligare att se kontorsanställda stå vid sina skrivbord. Kan man variera sina positioner under arbetsdagen har man mycket att vinna.

 

När bör man vara särskilt vaksam?
Tydliga risker finns när arbetsuppgifterna till exempel är monotona eller tunga. En städare som kör sopmaskin löper betydligt mindre risk att få belastningsskador än en städare som rengör ett stort industrigolv för hand, till exempel. Just sopmaskiner, som nämnts tidigare här texten, är ett gott hjälpmedel i dylika situationer. I många andra fysiska yrken finns liknande maskiner som har gjort arbetet betydligt säkrare, där åkgräsklippare kan sägas vara en slags motsvarighet till sopmaskiner för trädgårdsarbetare.

Något annat som bör tas i beaktning är ljuset på arbetsplatsen. Det här är kanske inte det första man tänker på, men dåliga ljusförhållanden kan indirekt leda till onödiga belastningar på kroppen. Till exempel kan det bero på att man tvingas till dåliga arbetsställningar för att se bättre eller för att undvika mycket starkt ljus i ögonen. En lagom stark och jämn belysning på arbetsplatsen är viktigt för ergonomin på långsikt.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?
Som förväntat är det arbetsgivaren som har det stora ansvaret för att arbetsmiljön är god. Dock är arbetstagare skyldiga att hjälpa till och att följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Vidare bör arbetstagare också slå larm ifall den skulle upptäcka några brister eller fel i arbetsrutinerna.

Om du som arbetstagare har pratat med din chef, men problemet inte åtgärdas, så kan du kontakta ditt skyddsombud. Om det inte finns något sådant på din arbetsplats så kan du kontakta ditt fackförbund. Är du inte med i facket, kan detta eventuellt vara ett skäl att gå med.

Du som är arbetsgivare kan tala med företagshälsovården eller en arbetsmiljökonsult för att få hjälp i hur du ska bedriva ditt arbete för en förbättrad arbetsmiljö. Detta oavsett om det handlar om att köpa en sopmaskin, bättre utformade verktyg eller höj- och sänkbara skrivbord till företaget.

18 Sep 2017