Så lyckas du med din flyttstädning

Planering är nyckeln till en bra flyttstädning. Saknas tid kan du med fördel anlita en städfirma i Malmö för hjälp med flyttstädningen.

Det är inte alltid lätt att hinna med allt vid en flytt. Ofta har man ett tidsspann på ett par dagar då man måste tömma sin gamla bostad och flytta in i den nya. Många missbedömer tiden det tar att flyttstäda, med resultatet att städningen blir slarvigt utförd och måste göras om efter klagomål från de nya bostadsinnehavarna. I Malmö är klagomål på flyttstädning vanligt, men det finns sätt att klara flyttstädningen relativt snabbt och enkelt. Nyckeln heter planering.

För dig som vill hinna med allt är det bäst att börja planera i god tid, och att du tar med flyttstädningen i planeringen redan från början. Vad kommer att krävas av dig som ska flyttstäda, klara du att städa själv eller behöver du hjälp? Hur lång tid kommer städningen att ta (här bör du ta i i överkant!) och vilket material måste köpas in för att göra städningen så snabb och effektiv som möjligt? Det här är frågor som är lätta att fundera ut svaren på, men väntar du för länge med att skaffa dig tid och resurser för att städa ordentligt så kommer det att bli svårt att hinna.

Professionell hemstädning

Rätt material förenklar städningen

En flyttstädning går fortare och blir lättare om du har bra städprodukter. Att städfirmor kan städa så effektivt och snabbt består förstås till stor del på att de som städar är yrkesproffs, men också på att de har förstått att med bra städredskap och rengöringsmaterial så blir det lättare och snabbare rent. Så vill du ha genomföra en så bra flyttstädning som möjligt, satsa på att köpa in bra grejer, och se till att du har de timmar till ditt förfogande om behövs för att göra allt ordentligt.

Städa enligt en checklista

I överlåtelsekontrakt finns det ofta angivet vad som ska ingå i en flyttstädning, genom att det hänvisas till en checklista. En vanlig checklista att ha som mall är Mäklarsamfundets riktlinjer för flyttstädning, som i detalj redogör för vad som ska göras i varje rum.

Genom att studera checklistan i förväg kan du lätt räkna ut ungefär hur mycket tid som kommer att gå åt till varje moment, och planera din städning därefter. När du sedan genomför flyttstädningen checkar du helt enkelt av det som gjorts så att du hela tiden vet hur mycket du har kvar att göra, Det kommer att göra städningen behagligare och lite lättare.

Flyttstädning i Malmö

Vet du redan långt innan flytten att du kommer att få svårt att hinna med är det bättre att du anlitar en städfirma för hjälp med städningen. Det finns många bra städfirmor som erbjuder hjälp med flyttstädning i Malmö, och med RUT-avdraget blir det sällan dyrare än ett par tusen kronor. Du slipper helt bekymra dig om städningen utan kan i stället, när du flyttat ut, ge dig av till din nya bostad och fokusera på att komma i ordning där. Så gott som alla som anlitar flyttstädning i Malmö anser i efterhand att det varit värt pengarna.

18 Oct 2019