När du vill arbeta med stora saneringar

Driver du ett städföretag? Du kanske har blivit tillfrågad flera gånger om du kan sanera hus och lägenheter? Det finns stora behov av företag som kan arbeta med allt från att städa i hemstädningar åt privatpersoner, men som även kan utföra byggstädningar och större saneringar. Det är stor efterfrågan på städfirmor som har extra kompetens inom saneringar av till exempel radon, mögel eller asbest.

Alla äldre hus kan ha asbest i sitt byggmaterial

Särskilt är behovet stort för alla som har äldre hus eller lägenheter som byggdes före 1970- och 1980-talet. Och det berör de flesta hus, som har behov av renoveringar. Det är sällan man behöver renovera hus som byggdes på 00-talet fram till idag. Det var först under 1970- och 1980-talet som lagarna kom som förbjöd både radonmaterial och asbestmaterial i isoleringar och byggmaterial som man använde till hus och isolering i lägenheter. Men innan man har kommit så långt att man kan börja med att arbeta med saneringar av radon, asbest eller mögel, måste man gå en vidareutbildning så att man kan bevisa att man är behörig och kan arbeta med dessa saker.

Krav från Arbetsmiljöverket att gå en utbildning

Det är ingen mindre än Arbetsmiljöverket, som är till för att skydda anställda och alla som kommer i kontakt med asbest, radon eller mögel som kräver att man först går en utbildning i detta innan man får jobba med det. Därför bör man anlita de som kan lära ut om hur man skyddar sig själv och andra innan man sätter igång och river i materialet. Det krävs nämligen att man bygger särskilda luftslussar innan man går vidare. Man måste bära särskilda skyddskläder innan man kan börja hantera det farliga materialet.

Detta får man lära sig i en vidareutbildning 

Man får lära sig hur till exempel asbest ser ut, vad det är som är farligt, hur det beter sig och vilka riskerna är. Man får lära sig i vilket sammanhang som asbest kan finnas i hus, var man kan hitta det, vilken slags skyddsutrustning som finns och hur den fungerar. Sedan får eleverna lära sig hur man river på ett säkert sätt, hur man slänger eller gör sig av med asbesten på ett säkert sätt, hur man minimerar riskerna och spridning av asbestdamm.

Innan kursen måste var och en gå igenom och bli godkänd i en hälsokontroll, enligt krav från Arbetsmiljöverket. Även under arebtets gång kommer man att behöva gå på regelbundna kontroller av den egna hälsan. Här kan du läsa mer om asbestutbildning: http://www.asbestutbildning.nu.

31 Oct 2018