Miljövänlig rengöring kan rädda liv

Vet du skillnaden på att använda miljövänlig rengöring jämfört med den mer traditionella och ofta miljöförstörande rengöringen? Här ser du svaren.

De flesta rengöringsmedel innehåller skadliga kemiska ämnen. I det långa loppet blir det skadligt för både miljön, människan och djuren. Det påverkar luften vi andas och vattnet vi dricker. Kemikalier som finner sin väg ut i våra vattendrag förgiftar vattnet och de invånare som lever där, till exempel fiskar och skaldjur. Dessa blir sedan vår föda och istället för näring äter vi den förgiftade fisken. Det innebär att människan slutligen får i sig de gifter den själv släppt ut i naturen. Kretsloppet innebär att det som släpps ut kommer tillbaka. Miljövänlig rengöring är därför vårt enda alternativ om vi vill ha en chans att förbli friska genom att äta bra mat.

Bra miljöval

Svenska naturskyddsföreningen arbetar med att ta fram och miljömärka olika produkter på marknaden. Det har resulterat i något som kallas Bra Miljöval. För att erhålla märkningen bra miljöval krävs bland annat att produkterna ska släppa ut minimal mängd gift i vattnet. Vidare förbjuds alla ämnen som kan orsaka cancer eller sterilitet, och produkterna ska vara nedbrytbara. Hormonstörande eller allergiframkallande ämnen hamnar även de på den förbjudna listan. Fosfor är ett annat ämne med miljöförstörande påverkan som bidrar till övergödning. Parfymfritt eftersträvas i produkter till barn och för att undvika allergier. Det gäller även konserveringsmedel som kan orsaka allergi. Kravet på palmolja är att den måste komma från en ekologisk odling.

Resultatet av våra val

Det går att framställa hur många bra och miljövänliga produkter som helst och givetvis även hälsovådliga. Det är konsumenten i sista hand som gör valet. Ibland görs valen av miljöskäl och ibland kanske på kort sikt efter varje individs ekonomi. Det blir emellertid i slutänden dyrt att ta hand om all förstörd miljö och alla människor som ådragit sig allergier eller allvarliga sjukdomar. Att välja miljövänliga produkter kan i längden innebära att du väljer ett bättre och friskare liv. Ett liv där våra pengar går åt till förbättringar i stället för att ta hand om resultatet efter dåliga val. Och en miljö värd att leva i. Både konsumenter, fabrikörer och säljande företag är medaktörer och beslutsfattare till hur vår planet ser ut efter vi lämnat den vidare till kommande generationer. Lever vi med tanke på miljön blir det kanske en miljö kvar att leva i för dem som kommer efter oss och ska ta över.

17 Apr 2020