Kan dagens ungdomar städa rätt?

Ibland undrar man egentligen vad dagens ungdomar kan. Med det menar vi inte att de inte kan något. Vi tänker mer på att de kommer att kunna helt andra saker än vad vi, som tillhör den äldre generaitonen, kunde när vi var i samma ålder som de som nu är i skolåldern kan. Bara en sådan sak att ingen som numera går i skolan mellan ettan upp til trean i gymnasiet, inte har varit med om att det inte fanns datorer i deras hem. Vi, som är föräldrar till dessa barn och ungdomar har mer eller mindre luddiga minnen av en tid innan man gick omkring med telefoner i fickan och hade datorer hemma. Och om man någon gång berättar det för den generation som börjar använda internet från typ 3-års ålder, tror de att man är lika gammla som dinosaurierna som de ser på museerna i vårt avlånga land.

Dagens unga generation lär sig annat än vad vi gjorde

Många av dessa ungdomar lär sig heller inte samma saker som vi lärde oss när vi gick i skolan. Vetenskapen har gått så passa snabbt fram och har så många nya upptäckter att det vi då tycket var "vetenskap" idag är helt fel. Till och med historieskrivningen är annorlunda idag än när vi gick i skolan. Idag tar man mycket mer upp kvinnorna i historien, och vilken vikt och vilken utveckling som de bidrog till. Det är positivt. 

Dock är det så att när vi lärde oss växters namn, städer i världen, lär sig dagens unga mer om amerikanska skådespelare än den flora och fauna som förekommer i vår egen natur. Så till frågan som är viktig när dagens barn och ungdomar växer upp och ska stå på egna ben, kommer de att kunna basala saker som hur länge håller en liter mjölk? Hur ska de känna om brödet är mögligt eller inte? Kommer dagens barn och unga veta hur man skaffar sig kuvert, frimärke och hur man skriver adresser och adressater? De är ju uppvuxna med att brev kommer på datorn och att man kan läsa dem ara man har en dator elelr en mobil.

Kommer dagens unga generation klara sig utan oss?

Kommer dagens barn och ungdomar att kunna städa hemma hos sig? Om vi leker med tanken att saker och ting fortsätter som det ser ut att göra just nu; kan man undra om de kommer att kunna gå och handla mat, då de blir vana vid att kunna beställa maten vid datorn. Kommer de att kunna köra bil, om det endast kommer att köra självkörande bilar i framtiden? Kommer dagens unga att kunna laga mat, att hitta utan datorns eller mobilens GPS?

17 Oct 2018