Frågor-svar om mögel i hus

Fråga: Vad är mögel?

Svar: Mögel är ett samlingsnamn på flera olika arter av svampar, men dock inte sådana svampar som vi äter, utan det kan även handla om bakterier som uppträder på samma sätt som svamp. Mögel kan lukta, och då kan det lukta fuktigt, och unket, men vissa mögelsorter luktar inte och blir då väldigt svåra att upptäcka. Däremot kan man upptäcka svarta prickar där mlglet har fått fäste. Därför gäller det att vara observant på hus det ser ut i sin bostad.

Fråga: Hur kommer det in i hus?

Svar: Mögel måste få gynnsamma förhållanden för att kunna leva och spridas. Det behöver dels organiskt material för att alls kunna "leva", samtidigt som det krävs syre och fukt. Så har man det fuktigt i sitt hus, då bildas den grogrund för möglet att få fäste i ens hus. Och tvärtom. Om man ständigt ser till att det är både rent och torrt, gör man det omjligt för möglet att kunna få fäste i sitt hus.

Fråga: Varför måste man ta bort det?

Svar: Att andas in mögel är inte alls bra för hälsan. Mögelsporerna i lungorna ger astma, huvudvärk och i värsta fall lungsjukdomar och cancer. Det är därför mycket viktigt att man tar bort alls som är mögligt. Tar man inte bort det, innebär det att det kan växa och ta sig in i andra ställen i ens hus. Vill det sig riktigt illa kan det få fäste i huskonstruktionen. Då kan hela huset utdömas som obeboeligt. Det är därför viktigt att man kommer till rätta med möglet och får bort et snarast möjligt. Både människor och hus blir sjuka av mögel.

Fråga: Hur arbetar en mögelsaneringsfirma?

Svar: Först måste man få tag i en mögelsaneringsfirma som kan komma och utföra själva mögelsaneringen. De kommer först för att säkerställa att det är mögel i huset. När de sedan sanerar, bygger de en luftsluss som omöjliggör för mögelsporerna att spridas när man sanerar. Sedan använder de särskilda rengöringsmedel som på ett effektivt sätt tar bort mögelsporerna.

Fråga: Varför kan man inte göra det själv?

Svar: Det är närmast omöjligt för en lekman att sanera mögel på egen hand. Det krävs nämligen kunskap om mögel för att kunna få bort allt mögel. Om man inte använder rätt redskap kan man i värsta fall se till att det sprids med luften till andra ställen där det i ställer får ett fäste. Då har man bara sett till att möglet har flyttat från det ena till det andra stället.

Fråga: Hur hittar jag en mögelsaneringsfirma?

Svar: Börja med att googla "mögelsanering Stockholm", om det är i Stockholm som du behöver det. Annars skriver du in en annan ort efter "mögelsanering". Sedan tar du kontakt och ber om offert. Fortsätt ta kontakt med olika mögelsaneringsfirmor tills du blir nöjd och vill anlita någon av dem.

14 Mar 2019