Extra noggrann städning krävs på tandvårdsmottagningar

För att kunna utföra sitt jobb måste tandläkare ha absolut rent omkring sig. Detta gäller inte bara vid känsliga ingrepp som implantat och rotfyllningar utan även generellt i verksamheten. Kraven på städning inom tandvården är minutiösa och i många aspekter lika stränga som inom allmänsjukvården.

När det gäller vårdinrättningar handlar det vid städning om at få bort alla de mikroorganismer som finns och som kan leda till infektioner och smittspridning. På en normal tandläkarmottagning i Solna kommer dagligen patienter in till mottagningen med munnarna fyllda av bakterier och infektioner, och god hygien och noggrann städning är en förutsättning för att verksamheten ens ska kunna fungera.

God hygien är det allra viktigaste

Täta patientbyten och ofta trånga utrymmen gör kraven på god hygien inom tandvården stora. Därför ska alla som jobbar på kliniken vara helt införstådda med vilka hygienregler som gäller och vikten av att de följs. Alla kan vara bärare av mikroorganismer och sprida dem vidare till andra patienter. Överföringen sker framför allt via direktkontakt på hud men också via kläder och tandläkarinstrument.

Alla instrument ska vara helt steriliserade innan de används och ska steriliseras igen omedelbart efter att de använts. För detta ska användas en så kallad diskdesinfektor. En diskdesinfektor är en sorts diskmaskin för kirurgiska instrument och den ser till at instrumenten blir helt rena och steriliserade.

Ingen vanlig veckostädning

För att göra ordentligt rent på alla ytor används desinfektionsmedel i stor utsträckning när man städar på en tandläkarmottagning. Man kan säga att man är minst lika noggrann med att få bort bakterier från alla ytor som när man städar en offentlig toalett, men man är det i varje del av lokalerna. Allra viktigast är det runt tandläkarstol och i närhet till ytor där instrument förvaras.

Städning bör genomföras med ett par timmars mellanrum, således är enbart vanliga städtjänster inte ett alternativ utan antingen personal eller extrainkallad städhjälp behövs. Det är inte ovanligt att tandvårdskliniker har egna städare anställda som kontinuerligt håller rent överallt.

Noggranna rutiner behövs

Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för städningen, framtagna i samarbete med smittskyddsexperter, och det är viktigt att det finns ett kontrollsystem för att se till att rutinerna följs. En städare som städar på en tandvårdsklinik kan inte hoppa över ett städmoment för att ”personalen hade inte ställt upp stolen” utan här gäller det att det finns ett ansvarstänk hos städaren.

Överlag är det den samlade viljan att förhindra smittspridning på en tandvårdsklinik som är avgörande. Här finns inget utrymme för slarviga personer som tycker att ”det kan vara lite dammigt i hörnen” utan här är det minutiös noggrannhet som krävs. Helt enkelt förnuftiga yrkesmänniskor som vet vad som behövs för att hålla stora områden helt rena och säkra för såväl patienter som tandläkare.

Mer information om tandvård: https://www.tandläkaresolna.nu.

4 May 2018