Det krävs allt mer av oss i jobbet

Det är inte lätt att hinna med allt som ska göras, till exempel på jobbet har vi allt mer att göra. Vi har effektiviserat vårt arbete på jobbet så pass att var och en i Sverige producerar mer än någonsin förut i historien. Svenskt näringsliv har tittat på hur produktionsprocessen har effektiviserats och höjt vår levnadsstandard, ända sedan 1800-talet då svenska folket var ett fattigt folk. Vi har haft en lång tid av uppåtgående BNP (bruttonationalprodukt) per capita i vårt land. Vi producerar mer per person än förut. Vi ser en stadig ökning av BNP under de senaste 200 åren. 

För oss vanliga människor är det svårt att se hur samhällets ekonomi påverkar oss i vardagen, men det är ju så att det gör ju det. Det är vi, alla som arbetar, som ser till att levnadsstandarden ökar. Vi arbetar mer än förut och vi arbetar mer effektivt. Och det är vi alla som betalar med vår arbetsinsats för detta.

Båda män och kvinnor förväntas lika mycket arbeta hemma

Vi lever ju i ett ganska jämlikt samhälle, med andra ord förväntas både kvinnor och män att arbeta utom hemmet. Det är inte bara kvinnor som ska ta hand om barn, städa, tvätta, handla och laga mat. Vi ska båda göra detta för att det ska fungera. Vilket sätter en press på båda föräldrar att bidra med det som har med hemmet att göra. Det är ju trots allt inte alla hem som är jämlika, fortfarande kommer det mycket an på kvinnan i hushållet att både ta hand om barn och ansvara för det som har med hemmet att göra.

Att arbeta hemma innebär dubbeljobb

Oavsett hur man fördelar ansvaret för hemmet, blir det att båda eller endast den ena har dubbeljobb; dels det egna jobbet, plus jobbet med hemmet och barn. Då är det bra att veta att man faktiskt kan ta hjälp av en professionell städhjälp. Det kostar inte för mycket, utan kostar cirka några tusenlappar per månad om man vill ha en regelbunden städning en gång i veckan. Då får man hela hemmet städat: rengöring av allt i köket. Man får kyl och frys städade, köksskåpen rentorkade utvändigt, spisen rengjord, liksom ugn. Man får badrum städat och handfat, toalettstol och duschkabin rentorkad. Alla rum får fönsterbrädor rentorkade, liksom golv, golvlister och dörrlister rentorkade. Vill man kan man även få disken diskad och smutstvätten tvättad. Förutom detta kan man även få jobbets lokaler rengjorda, trapphus städade och mycket annat.

12 Mar 2018