Därför ska man återvinna gamla metaller

Visste du att det finns företag som har som affärsidé att återvinna metaller ur sådant som är förbrukat? Detta innebär att man kan tjäna pengar på sina sopor och även göra gott för miljön.

Många metaller är väldigt energikrävande att framställa, men genom att istället återvinna metaller ur gammalt skrot och förbrukade elartiklar kan man spara mycket energi. Det finns särskilda företag som har som affärsidé att utvinna metaller ur sådant som vi har förbrukat och de betalar för våra sopor. Detta innebär att man faktiskt kan tjäna pengar på sina gamla mobiltelefoner, kablar, batterier och annat järnskrot. Några av de metaller som efterfrågas är exempelvis järn, koppar, mässing och aluminium. Återvunnet aluminum används i bland annat takplåt, aluminiumburkar och flygplan.

Få betalt för soporna

Man kan sälja gammal elektronik och skrot i Västerås både som privatperson och företag. Den betalning man får för sitt skräp baseras på de olika metallernas marknadsvärde. Har man en större mängd metallavfall att sälja brukar man dessutom kunna få hjälp med transport, vilket kan underlätta mycket särskilt för företag som kanske ofta får förbrukat skrot i sin produktion etc.

Det finns flera företag som köper och återvinner skrot, men en återvinningsstation som är miljöcertifierad har särskilt utbildad personal. De vet hur man återvinner skrot på rätt sätt, därför ska man helst vända sig till en sådan. De har ofta moderna anläggningar där alla de olika materialen separeras på ett riktigt sätt och återvinns utan att något går till spillo.

15 Dec 2020